سازه سبک | کانکس

نام پروژه: کلبه های اقامتی دهکده سلامت

آدرس: لواسان شهرک دریاچه

مصالح: چوب - آهن

مساحت: 8000 مترمربع

پیشرفت پروژه: تکمیل طراحی

گالری تصاویر

طراحی سه بعدی:

مقالات