سازه سبک | کانکس

نام پروژه: ویلا مسکونی

آدرس: نوشهر چلک

مصالح: سیمان - چوب - آهن

مساحت: 550مترمربع

پیشرفت پروژه: تکمیل طراحی

گالری تصاویر

طراحی سه بعدی:

مقالات