سازه سبک | کانکس

نام پروژه: ویلا مسکونی

آدرس:نوشهر لتینگان

مصالح: سیمان - چوب - آهن

مساحت: 500مترمربع

پیشرفت پروژه: تکمیل طراحی

گالری تصاویر

طراحی سه بعدی:

مقالات