سازه سبک | کانکس

نام پروژه: نگهبانی سد لتیان

آدرس: جاجرود جاده سد لتیان شهرک کارکنان سد لتیان

مصالح: آهن و سیمان

مساحت: 25 مترمربع دوبلکس

پیشرفت پروژه: تکمیل طراحی

گالری تصاویر

قبل:

طراحی سه بعدی:

مقالات