سازه سبک | کانکس

نام پروژه: نمای ویلا مسکونی

آدرس: طالقان

مصالح: آهن و آجر

مساحت: 120 مترمربع

پیشرفت پروژه: تکمیل طراحی

گالری تصاویر

قبل:

طراحی سه بعدی:

مقالات