سازه سبک | کانکس

نام پروژه: ویلا مسکونی

آدرس: دماوند ابسرد

مصالح: آهن و چوب

مساحت: 500مترمربع

پیشرفت پروژه: تکمیل طراحی

گالری تصاویر

طراحی سه بعدی:

مقالات