سازه سبک | کانکس

نام پروژه: ساختمان شخصی

آدرس: لواسان،بلوار امام،خیابان بهار

مصالح: آجر و چوب و شیشه

مساحت: - مترمربع

پیشرفت پروژه: تکمیل طراحی

گالری تصاویر

قبل:

طراحی سه بعدی:

مقالات