مقالات

سبک تلفیقی (التقاطی/اکلکتیک)

سبک تلفیقی (التقاطی/اکلکتیک)

سبک اکلکتیک یا همان تلفیقی مجموعه ای از عناصر جمع آوری شده از منابع مختلف است که میتواند در داخل خانه، آپارتمان، اداره یا هتل و فضاهای دیگر شکل بگیرد.

این سبک برای افراد مدرنی که می خواهند چیزی نو خلق کنند و جسارت کافی برای به فراتر از حد معمول حرکت کردن را دارند، عالی است. پایه سبک التقاطی هماهنگی است. این یک سبک تجربی و یا چالش برانگیز نیست. این سبک به عنوان سبکی جدید، مبتنی بر ترکیب سبک های مختلف شناخته شده است.

قاعده اصلی دراجرای این سبک در فضاهای داخلی تلفیق دو یا سه سبک تاریخی و یا کلاسیک بهراه سبک مدرن و ملکرد گرا بودن، راحتی و زیبایی دکوراسین داخلی و مبلمان است.

قابل ذکر است که در طراحی داخلی سبک التقاطی ایجاد تعادل بین ترکیبی از سبک ها و ویژگی های هر یک، کار آسانی نیست، به طوریکه سردرگمی، خشونت، طراحی تعمدی و سرسری قابل قبول نیست. برای ایجاد فضایی متعادل و هماهنگ در این سبک، باید حتما اطلاعات کافی و اصول اولیه سبک های مختلف دیگر را دانست.

ادامه مطلب...